Filters
Filters
Filters
Filters

Tanım

Türkçe

İklim sisteminde birkaç onyıl veya daha kısa bir zaman diliminde gözlemlenerek, etkileri en az birkaç onyıl daha devam eden (veya gelecekte kalıcı olması tahmin edilen); insan ekolojisi ve doğal ekosistemler üzerinde ciddi bozulmalara yol açan büyük ölçekli değişiklikler.

English

“A large-scale change in the climate system that takes place over a few decades or less, persists (or is anticipated to persist) for at least a few decades, and causes substantial disruptions in human and natural systems.”

Menü